етичен кодекс

Махатма Ганди: 


Клиентът е най-важният посетител. 
Той не е зависим от нас – ние сме зависими от него. 
Той не прекъсва работата ни – той е нейната цел. 
Той не е натрапник за бизнеса ни, а част от него. 
Не ние му правим услуга като го обслужваме, а той прави услуга на нас като ни дава възможността да го обслужим.

NNNNNNNN

Етичен кодекс на търговеца

Основна задача на търговския екип в Електронен магазин „е-Лек“ е задължението ни да спазваме неотклонно принципа за Коректност и Морал и за точното спазване на законите в страните, в които работим, както в контактите си с Клиенти и Бизнес партньори, така и с всички Институции в страната както в личните ни, така и в служебните ни взаимоотношения.

Принципите и изискванията на Етичния ни кодекс следва да са изходната база при взимане на решения от всеки наш служител, касаещи въпроси за “позволеното и непозволеното“, т.e. за морала и поведението ни.

Всеки наш служител е длъжен да се съобразява не само със служебния си, но и с личния си битов морал. Обществото прави изводи за морала и престижа на Фирмата ни от поведението на всеки наш служител. Лошият битов и личен морал на всеки един от нас би злепоставил и подронил престижа на Електронен магазин „е-Лек“.

ФИЛОСОФИЯТА

Философията ни е проста – всеки един от нас се отнася към клиентите ни, както бихме искали да се отнасят към нас!

Не продаваме продукт с изкуствено завишена цена!

Не продаваме продукт с лошо качество!

Спазваме обещанията си!

Leave a Reply

UA-50439231-2